Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

Download

– Organizaciona šema Uprave za javne nabavke Crne Gore –

Organizaciona šema UJN

DIREKTOR
Ime i prezime Kontakt e-mail Kratka biografija
prof. dr Mersad Z MUJEVIĆ mersadm@t-com.me
mersad.mujevic@ujn.gov.me
Sektor za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama
POMOĆNIK DIREKTORA
Ime i prezime Kontakt e-mail Kratka biografija
Mara Bogavac mara.bogavac@ujn.gov.me
Ime i prezime Kontakt e-mail Kratka biografija
Farisa Kurpejović farisa.kardovic@ujn.gov.me
Goran Vojinović goran.vojinovic@ujn.gov.me
Bojana Ačković bojana.ackovic@ujn.gov.me
Marija Popović marija.popovic@ujn.gov.me
Odjeljenje za praćenje postupaka javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama
Ime i prezime Kontakt e-mail Kratka biografija
Gorana Mrvaljević gorana.mrvaljevic@ujn.gov.me
Dijana Ivanović dijana.vukcevic@ujn.gov.me
Aleksandar Mihaljević aleksandar.mihaljevic@ujn.gov.me
Nerma Kalač nerma.kalac@ujn.gov.me
Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki
Ime i prezime Kontakt e-mail Kratka biografija
Sandra Škatarić sandra.skataric@ujn.gov.me
Ljiljana Nikolić ljiljana.nikolic@ujn.gov.me
Sanja Poleksic s.p@t-com.me
Služba za opšte poslove i finansije
Ime i prezime Kontakt e-mail Kratka biografija
Zilha Bralić zilha.bralic@ujn.gov.me
Svetlana Tomović stomovi@gmail.com
Milena Šaban milena83@t-com.me
Dunja Bošković dunja.boskovic@ujn.gov.me
Azra Topuzović azra.topuzovic@ujn.gov.me
Danka Šimun danka.simun@ujn.gov.me