Prečišćeni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 57/14 i 28/15)

 

PDFDownload