Prečišćeni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 42/17)

 

PDFDownload