OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija upozorava obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj: 074/19), kao naručioce u postupcima javnih nabavki, da dosljedno primjenjuju odredbe novog Zakona, posebno one koje se u značajnom razlikuju od prethodnog zakonskog rješenja. Naručioci koji pokreću i sprovode postuke javnih nabavki ne poštujući koncept novog Zakona biće predmet inspekcijskog nadzora koji će biti iniciran od strane Ministarstva finansija kao nadležnog organa za praćenje sistema javnih nabavki. Upućujemo na ...

Javni poziv za Strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18) Ministarstvo finansija, upućuje J A V N I   P O Z I V Zainteresovanoj javnosti da u vezi sa pripremom Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine, inicijative, sugestije i predloge ...

Obavještenje za help desk

Mininistarstvo finansija - Direktorat za politiku javnih uspostavilo je help desk u cilju pružanja informacija i podrške za primjenu novog Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19), na raspolaganju je svakog radnog dana u terminu od 11:30 do 13:30. Za pravna pitanja u vezi sa primjenom Zakona: Farisa Kurpejović, načelnik u Direkciji za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama, Goran Vojinović, samostalni savjetnik, 020/ 245 - 798; Nerma ...

Uputstvo za usklađivanje plana u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019)

Uputstvo za usklađivanje plana u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019)

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija napominje naručioce da Zakon o javnim nabavkama  (“Službeni list CG“, br.074/19) počinje sa primjenom 7. jula 2020.godine. Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17). Takođe, napominjemo da je odredbom člana 213 stav 2 Zakona propisano  da su naručioci  dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom u roku od 15 dana od dana početka primjene Zakona. Istovremeno, ...