Održan sedmi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije

U Podgorici je 07.12.2017.godine, održan sedmi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije. Sastanak je sa crnogorske strane otvorio ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, a u ime EU, šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner, sastanku u ime Uprave za javne nabavke a i u svojstvu Šefa Radne grupe za Poglavlje 5 Javne nabavke ...

Održana panel diskusija na temu Poglavlja 5 – Javne nabavke dana

Podgorica, 16.11.2017. godine – Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke u saradnji sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javnih nabavki i Uprave za inspekcijske poslove, organizovalo/apanel diskusiju o 5. pregovaračkom poglavlju Javne nabavke. Na skupu su govorili g-din doc dr Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke i Šef RG za pregovaračko poglavlje 5 Javne nabavke, član DK g-din Tomo Miljić i glavni inspektor za javne nabavke Hivzo Kajević. Direktor Uprave ...

Potpisan Sporazum o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Uprave za javne nabavke

Podgorica, 17 Jul 2017 - Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević potpisali su Sporazum o saradnji kojim se bliže uređuje međusobna saradnja dvije institucije u cilju unapređenja sistema javnih nabavki i jačanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti. Cilj sporazuma je da se razvije međusobna saradnja dvije institucije radi unaprjeđenja sistema javnih nabavki i ostvarivanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti kroz efikasno sprečavanje sukoba interesa i ...

Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore g-din Pavle Radulović sa saradnicima u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica 23.06.2017. godine; Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sa generalnim direktorom Direktorata za razvoj stanovanja Markom Čanovićem posjetio Upravu za javne nabavke u sklopu svog redovnog plana aktivnosti. Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to: - realizacija kapitalnog Budžeta i investicija iz tog portfelja; -iniciranje i promovisanje značaja upotrebe zelene, socijalne i inovativne javne nabavke i - proces ispunjenja obaveza iz EU Agende. Ministar Radulović je istakao potrebu snažne saradnje ...

Održana radionica „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, koju su organizovali Uprava za javne nabavke i Svjetska banka

Podgorica  22.06.2017. godine, U cilju unaprjeđenja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori Uprava za javne nabavke uz podršku Svjetske banke realizovala je projekat koji sadrži komunikacione smjernice za privredne subjekte sa fokusom na mala i srednja preduzeća i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki, kao i  smjernice za aktivnost monitoringa javnih nabavki u Crnoj Gori, poboljšanje administrativnih i profesionalnih kapaciteta u institucijama Crne Gore sa fokusom na ...