U organizaciji OECD/SIGMA-e i Uprave za javne nabavke Crne Gore, održana VIII (osma) IPA Regionalna Konferencija o javnim nabavkama, za zemlje Zapadnog Balkana i Turske

Budva 13/14 jun 2018 godine, U organizaciji OECD/SIGMA-e i Uprave za javne nabavke Crne Gore, dana od 13.-14. juna 2018. godine u Bečićima, održana je Osma IPA Regionalna konferencija o javnim nabavkama za Zapadni Balkan i Tursku. Na osnovu saradnje OECD/SIGMe i Uprave za javne nabavke CG održana je konferenciju o javnim nabavkama za Zapadni Balkan i Tursku na kojoj su predstavljen pregled najskorijih dešavanja u oblasti javnih nabavki kako u ...

Ministarka nauke g-đa dr Sanja Damjanović sa saradnicima u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica 25.05.2018. godine; Ministarka nauke prof dr Sanja Damjanović sa članicom Savjeta za naučno istraživačku djelatnost dr Ninom Radulović u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke u sklopu svog redovnog plana aktivnosti. Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to: način realizacije aktivnosti na otpočinjanju tenderske procedure za nastavak rdaova na „naučno tehniloškom parku u Podgorici“; iniciranje i promovisanje značaja upotrebe zelene, socijalne i inovativne javne nabavke i proces ...

Posjeta eksperta WB Upravi za javne nabavke

Podgorica, 14.03.2018.g. -  Na zahtjev Svjetske banke, Upravu za javne nabavke je posjetio g-din Sidy Diop, specijalista za javne nabavke i tim lider za zemlje Zapadnog Balkana. U ime Uprave sastanak je vodio direktor g-din doc dr Mersad Mujević sa svojim saradnicama Sanjom Poleksić i Svetlanom Tomović. Cilj posjete experta Svjetske banke je bilo upoznavanje sa najnovijim dešavanjima u oblasti javnih nabavki kao i mogućnostima podrške Svjetske banke u ostvarivanju zacrtanih ...

Potpisan sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke Crne Gore i Instituta za standardizaciju

Podgorica, 16. februar 2018. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke CG potpisan je Sporazum o saradnji Uprave za javne nabavke Crne Gore (UzJN CG) i Instituta za standardizaciju Crne Gore. Sporazum u ime Uprave za javne nabavke potpisao je Direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević a u ime Instituta za standardizaciju Direktor g-din Perica Turković. Uprava za javne nabavke Crne Gore (UzJN) i Institut za ...

Tim lider projekta Sekretarijata CEFTA-e u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, 07.02.2018. godine, u organizaciji  CEFTA-e u  Upravi za javne nabavke održan je sastanak sa  vođom projekta g-dinom Aleksandrom Damjanskim. U  ime Uprave sastanku su prisustvovali direktor Uprave za javne nabave doc dr Mersad Mujević, i savjetnici u Upravi g-din Goran Vojinović i gđa Nerma Kalač. Na sastanku su razmatrane pojedinosti  sistema javnih nabavki u Crnoj Gori u vezi sa skorijim početkom Projekta u organizaciji Sekreterijata CEFTA-e. G-din Damjanovski se interesovao ...