Podgorica, 14/15. mart 2017. godine – Održan sastanku EU-Crna Gora – VII sastanak pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost uz učešće i izlaganje Diretora Uprave za javne nabavke dr Mersada Mujevića

U Podgorici je danas počeo dvodnevni sedmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između Crne Gore i Evropske komisije. Sastanak je otvorio ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i v.d. šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner. Otvarajući sastanak, ministar Pejović je istakao da se procjena napretka Crne Gore zasniva prevashodno na kvalitetu realizacije mjera Akcionih planova za poglavlja 23 ...

Studijska posjeta delegacije iz BJR Makedonije Upravi za javne nabavke u okviru TAIEX projekta EU

Podgorica 22.02.2017 godine, predstavnici Uprave za javne nabavke na čelu sa Direktorom Uprave dr Mersadom Mujevićem primili su u zavničnu posjetu delegaciju BJR Makedonije koju je predvodila Sabina Fakić iz Centra za građanske komunikacije,  istraživač i analitičar u oblasti javnih nabavki a u okviru TAIEX projekta koji je organizovala EU. Tema sastanka je definisana prije zvanične posjete i ticala se prije svega ; Pitanja koja uređuje strategija razvoja sistema javnih nabavki ...

Uprava za javne nabavke sa predstavnicima Svjetske banke predstavila ciljeve projekta o unaprijeđenju sistema javnih nabavki i dogovorena saradnja na realizaciji dva projekta Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori

Podgorica 30.01.2017. godine - U prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak predstavnika Svjetske banke i Uprave za javne nabavke. Svjetsku banku su predstavljali gđa Manjola Malo, specijalista za javne nabavke, gdin Denis Mesihović, operativni službenik iz kancelarije SB u Podgorici, gđa Sanda Jugo, gdin Joao de Almeida i gdin Vladimir Boričić, konsultanti; timom Uprave za javne nabavke rukovodio je direktor Uprave dr Mersad Mujević. Cilj sastanka je bio razgovor o ...

Brisel, 19. decembar 2016. godine – Učešće direktora Uprave za javne nabavke, dr Mersada Mujevića na VI sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Crne Gore sa druge strane, potpisan je 15. X 2007, a stupio na snagu 1. V 2010. okončanjem procesa ratifikacije. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje radno je tijelo koje pomaže u radu Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje. Sastavljen je od predstavnika Evropskog savjeta i Evropske komisije, s jedne strane, i predstavnika Vlade Crne Gore. ...

Austrija, Beč 24-25. oktobar 2016. godine – Ekspertski sastanak pri OSCE na temu “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”

Na poziv Generalnog Sekretara OEBS-a g-dina Ambasadora Lamberta Zanniera, Uprava za javne nabavke uzela je učešće na ekspertskom sastanku vezanom za tematiku “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”. Upravu za javne nabavke predstavljali su Direktor doc dr Mersad Mujević i samostalni savjetniki g-đica Sanja Poleksić. Ekspertski sastanak je organizovan u okviru pomenute teme od strane OCEEA i ODIHR, u bliskoj saradnji sa OSCE. Cilj sastanka bio je identifikovanje trendova i dijeljenje ...