26. maj 2021. godine, Održan Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, uz podršku Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, a u skladu sa dinamikom utvrđenom javnim pozivom, održalo je 26. maja 2021. godine okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine. Novi strateški dokument predviđa aktivnosti budućeg djelovanja Ministarstva, kao i odgovore na ključne izazove u sistemu javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Takođe, Strategija daje pregled mjera i ...

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva

On line obuka za službenike – Evaluiranje ponuda

Obavještavamo Vas da će se On line obuka za prijavljene službenike za javne nabavke, a u vezi sa Evaluacijom ponuda , održati 07. aprila t.g. (09.30-12h). Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da će samo prvih 100 učesnika moći pristupiti.

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE – registracija na elektronski sistem javnih nabavki

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja počelo je od 01. januara 2021. godine sa primjenom novog elektronskog sistema javnih nabavki, dok će portal javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp) ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki, koji su na istom objavljeni. Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem novog sistema, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki obavještava sve privredne ...

On line obuka za službenike – kreiranje Plana za javne nabavke na ESJN

Obavještavamo Vas da će se On line obuka za službenike za javne nabavke, a u vezi sa kreiranjem Plana javnih nabavki  korišćenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki, održati 26. januara t.g. (10-12h). Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da je predviđeno vrijeme trajanja obuke 2h. Da biste uzeli učešće na obuci molimo Vas da se prijavite pod imenom i prezimenom ili nazivom institucije na sledeći link: Direktorat za politiku javnih nabavki is ...