Posjeta eksperta WB Upravi za javne nabavke

Podgorica, 14.03.2018.g. -  Na zahtjev Svjetske banke, Upravu za javne nabavke je posjetio g-din Sidy Diop, specijalista za javne nabavke i tim lider za zemlje Zapadnog Balkana. U ime Uprave sastanak je vodio direktor g-din doc dr Mersad Mujević sa svojim saradnicama Sanjom Poleksić i Svetlanom Tomović. Cilj posjete experta Svjetske banke je bilo upoznavanje sa najnovijim dešavanjima u oblasti javnih nabavki kao i mogućnostima podrške Svjetske banke u ostvarivanju zacrtanih ...

Potpisan sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke Crne Gore i Instituta za standardizaciju

Podgorica, 16. februar 2018. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke CG potpisan je Sporazum o saradnji Uprave za javne nabavke Crne Gore (UzJN CG) i Instituta za standardizaciju Crne Gore. Sporazum u ime Uprave za javne nabavke potpisao je Direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević a u ime Instituta za standardizaciju Direktor g-din Perica Turković. Uprava za javne nabavke Crne Gore (UzJN) i Institut za ...

Tim lider projekta Sekretarijata CEFTA-e u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, 07.02.2018. godine, u organizaciji  CEFTA-e u  Upravi za javne nabavke održan je sastanak sa  vođom projekta g-dinom Aleksandrom Damjanskim. U  ime Uprave sastanku su prisustvovali direktor Uprave za javne nabave doc dr Mersad Mujević, i savjetnici u Upravi g-din Goran Vojinović i gđa Nerma Kalač. Na sastanku su razmatrane pojedinosti  sistema javnih nabavki u Crnoj Gori u vezi sa skorijim početkom Projekta u organizaciji Sekreterijata CEFTA-e. G-din Damjanovski se interesovao ...

Izvršni direktor Holandskog Helsinškog komiteta u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, 07.02.2018. godine  u prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak sa izvršnim direktorom Holandskog Helsinškog komiteta g-din Pepijn Gerrits. U ime Uprave sastanku su prisustvovali direktor Uprave za javne nabave doc dr Mersad Mujević, Dijana Ivanović samostalni savjetnik i Nerma Kalač viši savjetnik. Tema sastanka bila je početak realizacije Matra obuka u oblasti vladavine prava. Na početku sastanka director Uprave za javne nabavke doc dr Mersad Mujević se zahvalio ...

Eksperti SIGME u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica; 18.01.2018. godine u prostorijama Uprave za javne nabavke odrzan je radni sastanak sa predstavnicima SIGME,    sastankom  je rukovodio direktor Uprave za javne nabave doc dr Mersad Mujević. Tema sastanka je vezana za upoznavanje predstavnika Sigme sa trenutnim stanjem sistema nabavki u Crnoj Gori; statusom novog Zakona o javnim nabavkama; centralizaciji sistema javnih nabavki kao i organizovanje VIII Regionalne IPA konferencije o Javnim nabavkama. U ...