On line obuka za službenike – kreiranje Plana za javne nabavke na ESJN

Obavještavamo Vas da će se On line obuka za službenike za javne nabavke, a u vezi sa kreiranjem Plana javnih nabavki  korišćenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki, održati 13, 14. i 15. januara t.g. (10-12h). Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da je predviđeno vrijeme trajanja obuke 2h. Da biste uzeli učešće na obuci molimo Vas da se prijavite pod imenom i prezimenom ili nazivom institucije na sledeći link: Topic: Direktorat za ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE O SAČINJAVANJU I DOSTAVLJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju plana javnih nabavki  

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju Godišnjeg izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju Godišnjeg izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke

Obavještenje za naručioce – jednostavne nabavke

Ministarstvo finansija obavještava naručioce o novim procedurama u sprovođenju jednostavnih nabavki u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020). Naime danom početka primjene ovog pravilnika jednostavne nabavke naručioci su dužni realizovati preko portala javnih nabavki, odnosno preko elektronskog sistema javnih nabavki po njegovom uspostavljanju. Navedeno je ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija upozorava obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj: 074/19), kao naručioce u postupcima javnih nabavki, da dosljedno primjenjuju odredbe novog Zakona, posebno one koje se u značajnom razlikuju od prethodnog zakonskog rješenja. Naručioci koji pokreću i sprovode postuke javnih nabavki ne poštujući koncept novog Zakona biće predmet inspekcijskog nadzora koji će biti iniciran od strane Ministarstva finansija kao nadležnog organa za praćenje sistema javnih nabavki. Upućujemo na ...