OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA DRŽAVE

Obavještavamo obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama, da je Vlada Crne Gore, 09. aprila 2020. godine, usvojila Informaciju o potrebi pokretanja postupaka javnih nabavki u periodu trajanja mjera Vlade usvojenim u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije COVIR19 i donijela sljedeće zaključke: Naručioci koji se finansiraju iz budžeta države, u periodu trajanja mjera Vlade u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE 26.03.2020. godine

Uvažavajući trenutne okolnosti, a sa ciljem da se obezbijedi adekvatna primjena Zakona o javnim nabavkama i realizacija postupaka propisanih Zakonom, a usljed obaveze poštovanja načela javnih nabavki i intencije da se osigura konkurencija i transparentnost u postupcima, Ministarstvo finansija obavještava učesnike u postupku javnih nabavki sljedeće: Obaveza je naručilaca i ponuđača da izričito poštuju privremene mjere i preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) (http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/), kao i donijete ...

OBAVJEŠTENJE ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Obavještavamo obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama da je Vlada Crne Gore na 162. sjednici od 19.03.2020. godine, usvojila hitne mjere u cilju reakcije na negativne ekonomske efekte od epidemije korona virusa (http://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/162 ). Ministarstvo finansija upućuje naričioce na obavezu poštovanja Odluke Vlade Crne Gore. Istovremeno, molimo naručioce da u postupcima javnih nabavki posebno uvaže trenutne okolnosti na tržištu i spriječenosti potencijalnih ponuđača da ...

Obavještenje o odlaganju obuke

Poštovani, Uvažavajući aktuelnu situaciju, kao i našu obavezu doprinosa očuvanju javnog zdravlja, obavještavamo Vas, uz molbu za razumijevanje, da se odlaže održavanje obuke koja je shodno Kalendaru obuka 2020, planirana za za 18.03.2020. godine. O novom terminu održavanja obuke bićete blagovremeni obaviješteni. Koristimo priliku da Vam se zahvalimo na planiranom prisustvu i najljubaznije zahvaljujemo na razumijevanju.  

Obavještenje o odlaganju usmenog dijela ispita

Poštovani, Uvažavajući aktuelnu situaciju, kao i našu obavezu doprinosa očuvanju javnog zdravlja, obavještavamo Vas, uz molbu za razumijevanje, da se odlaže održavanje usmenog dijela ispita, planiranog  za 17.03.2020. godine. O novom terminu održavanja obuke bićete blagovremeni obaviješteni. Koristimo priliku da Vam se zahvalimo na planiranom vremenu i najljubaznije zahvaljujemo na razumijevanju.