OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCA – REGISTRACIJA NA ESJN

Od 01.januara 2021. godine počinje sa radom elektronski sistem javnih nabavki – ESJN, dok će dosadašnji portal javnih nabavki ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki koji su na istom objavljeni. Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem ovog sistema, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki obavještava sve naručioce da je neophodno izvršiti registraciju na ESJN. Registracija ...

On line obuka za službenike – kreiranje Plana za javne nabavke na ESJN

Obavještavamo Vas da će se On line obuka za službenike za javne nabavke, a u vezi sa kreiranjem Plana javnih nabavki  korišćenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki, održati 13, 14. i 15. januara t.g. (10-12h). Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da je predviđeno vrijeme trajanja obuke 2h. Da biste uzeli učešće na obuci molimo Vas da se prijavite pod imenom i prezimenom ili nazivom institucije na sledeći link: Topic: Direktorat za ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE O SAČINJAVANJU I DOSTAVLJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju plana javnih nabavki  

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju Godišnjeg izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju Godišnjeg izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke

Obavještenje za naručioce – jednostavne nabavke

Ministarstvo finansija obavještava naručioce o novim procedurama u sprovođenju jednostavnih nabavki u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020). Naime danom početka primjene ovog pravilnika jednostavne nabavke naručioci su dužni realizovati preko portala javnih nabavki, odnosno preko elektronskog sistema javnih nabavki po njegovom uspostavljanju. Navedeno je ...