Informacije o službeniku za javne nabavke kod naručioca

 
NAPOMENA: Za tačnost unesenih podataka je odgovoran isključivo službenik za javne nabavke zaposlen kod naručioca, koji i popunjava ovu web formu. Podaci koje nam dostavite biće u najkraćem roku ažurirani i javno objavljeni na web stranici Uprave za javne nabavke.
 

Popunite sljedeću formu:

[vfb id=’10’]