(Crnogorski) Posjeta eksperta WB Upravi za javne nabavke

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) Potpisan sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke Crne Gore i Instituta za standardizaciju

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) Tim lider projekta Sekretarijata CEFTA-e u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) Izvršni direktor Holandskog Helsinškog komiteta u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) Eksperti SIGME u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.