(Crnogorski) Brisel; 05. septembar 2018. godina, Posjeta Direktora Uprave za javne nabavke g-dina dr Mersada Mujevića visokim predstavnicima Evropske komisije

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) Posjeta Misije Svjetske banke Upravi za javne nabavke u Podgorici, 04. septembara 2018. godine

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) Belgija, Brisel, 20. jun 2018. godine, Održan Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske komisije i Crne Gore

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) U organizaciji OECD/SIGMA-e i Uprave za javne nabavke Crne Gore, održana VIII (osma) IPA Regionalna Konferencija o javnim nabavkama, za zemlje Zapadnog Balkana i Turske

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.

(Crnogorski) Ministarka nauke g-đa dr Sanja Damjanović sa saradnicima u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Sorry, this entry is only available in Crnogorski.