Kontakt

mr Jelena Jovetić
Generalni direktor

E-mail: jelena.jovetic@mif.gov.me
Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica

Direkcija za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama

Načelnica Farisa Kurpejović
Telefon: +382 20 243 – 150
E-mail: farisa.kurpejovic@mif.gov.me
Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica

Koordinatorka odsjeka Dijana Vukčević
Telefon: +382 20 242-457
E-mail: dijana.vukcevic@mif.gov.me
Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica

Help desk

Telefon: +382 20 243-150 – Nerma Kalač

Telefon: +382 20 243-150 – Milena Šaban

Telefon: +382 20 243-150 – Goran Vojinović

Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica

Direkcija za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama

Načelnica Gorana Mrvaljević

E-mail: gorana.mrvaljevic@mif.gov.me

Telefon: +382 20 246-411

Telefon: +382 20 242-457 – Dunja Bošković

Telefon: +382 20 245-798 – Aleksandar Mihaljević

Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica

Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki

Telefon: +382 20 245-798

Mob: +382 69 381-010 Sandra Škatarić

E-mail: sandra.skataric@mif.gov.me

Mob: +382 69 556-168 Ljiljana Nikolić – Antikorupcijska klauzula

E-mail: ljiljana.nikolic@mif.gov.me

Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica

Sekretar komisije Sanja Poleksić Mujović

Telefon: +382 20 246-411
E-mail: sanja.poleksic@mif.gov.me
Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica

 

Telefon: +382 20 245-798 – Stručni ispit

Mob: +382 69 381-010 Sandra Škatarić – Stručni ispit

Mob: +382 69 556-168 Ljiljana Nikolić – Stručni ispit

E-mail: javne.nabavke@mif.gov.me

Web: www.ujn.gov.me