Uputstvo za objavljivanje dokumenata na Portalu za javne nabavke

Download

PRAVILNIK O OBRASCIMA, sa uputstvom za popunjavanje

  1 Plan javnih nabavki   2 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke     Uputstvo za popunjavanje tenderske dokumentacije   3 Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak –    ROBE Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak – USLUGE Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak – RADOVI   4 Tenderska dokumentacija za prvu fazu ograniĉenog postupka javne nabavke […]