Završena obuka u oblasti javnih nabavki namijenjena korisnicima instrumenta pretpristupne pomoci IPA – za Zapadni Balkan i Tursku u organizaciji Uprave za javne nabavki i ITC iz Torina – sertifikovano po standardima EU dvanaest trenera

Ideja samog  Projekta je da se doprinese pojačavanju administrativnih kapaciteta i dobrog upravljanja u javnim nabavkama putem uspostavljanja ekonomičnog i održivog nacionalnog sistema pružanja obuke koji se bazira na Direktivama  EU  i odgovarajućih metodologija. Obuka trenera (ToT) čini dio ukupnog cilja projekta da se uspostavi na nivou svake zemlje jedan ekonomičan i održiv „Nacionalni sistem […]