Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike sa teritorije opština Gusinje, Andrijevica, Plav i Petnjica – 7-8. jun 2017. godine, Opštinska sala Opštine Gusinje

Prijava se može izvršiti na e-mail: ljiljana.nikolic@ujn.gov.me

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike sa teritorije Opštine Bar, Opštine Ulcinj i Prijestonice Cetinje – 9-10. maj 2017. godine, Opštinska sala Opštine Bar, Bulevar revolucije br. 1

Prijava se može izvršiti na e-mail: ljiljana.nikolic@ujn.gov.me

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike sa teritorije Opština Herceg Novi, Opština Tivat, Oština Budva i Opština Kotor – 30-31. mart 2017. godine, Skupštinska sala Opštine Tivat, Trg Magnolija br. 1

Prijava se može izvršiti na e-mail: ljiljana.nikolic@ujn.gov.me

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike sa teritorije Opština Kolašin, Mojkovac i Bijelo Polje – 27-28. februar 2017. godine, Multimedijalna sala Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb – Mojkovac

Prijava se može izvršiti na e-mail: ljiljana.nikolic@ujn.gov.me

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki – 30-31. januar 2017. godine u 9:30h, Stara zgrada Vlade, Podgorica

Prijava se može izvršiti na e-mail: ljiljana.nikolic@ujn.gov.me