Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki, koja će se održati u prostorijama Srednje stručne škole “Vukadin Vukadinović” (školski restoran) u Beranama, 16 i 17.11.2018. godine

Poziv za učešće na jednodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike, koja će se održati u Andrijevici 31. Jula 2017. godine, za službenike triju Opština: Andrijevica, Berane i Rožaje, Skupštinska sala Opštine Andrijevica

Prijava se može izvršiti na e-mail: sanja.poleksic@ujn.gov.me

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike, koja će se održati u Podgorici 4-5 Jul 2017. godine, stara Zgrada Vlade.

Prijava se može izvršiti na e-mail: sanja.poleksic@ujn.gov.me

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike sa teritorije opština Gusinje, Andrijevica, Plav i Petnjica – 7-8. jun 2017. godine, Opštinska sala Opštine Gusinje

Prijava se može izvršiti na e-mail: ljiljana.nikolic@ujn.gov.me

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike sa teritorije Opštine Bar, Opštine Ulcinj i Prijestonice Cetinje – 9-10. maj 2017. godine, Opštinska sala Opštine Bar, Bulevar revolucije br. 1

Prijava se može izvršiti na e-mail: ljiljana.nikolic@ujn.gov.me