Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 08.09.2020. godine

E-mail: edukacijajn@mif.gov.me

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – 08.09. (utorak) 2020. godine

Prijava se može izvršiti na e-mail: edukacijajn@mif.gov.me

Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 10.07.2020. godine

E-mail: edukacijajn@mif.gov.me

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – 10.07. (petak) 2020. godine

Prijava se može izvršiti na e-mail: edukacijajn@mif.gov.me

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (usmeni dio) -26.05. (utorak) 2020. godine

Poštovani, obavještavamo Vas da će se usmeni dio ispita održati 26. maja 2020. godine na adresi ” Ulica Slobode” broj 2, Business Centre Hilton, sa početkom od 10h za grupu I ( od broja 1-10 ), za grupu II (od broja 10-20) sa početkom u 10:45h i za grupu III (od broja 20-30) sa početkom […]