Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 29.januara 2021. godine (pismeni dio ispita) i 15.februara 2021. godine (usmeni dio ispita)

Poštovani kandidati, Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki,  održanog  29.januara (pismeni dio ispita) i 15.februara (usmeni dio ispita) 2021. godine je sljedeći: 1.  Simović Marijana 2.  Koska Dragana 3.  Planić Julijana NAPOMENA :  Sertifikat o položenom stručnom ispitu možete preuzeti od 01.marta u prostorijama Direktorata za politiku javnih […]

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI

Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanog dana 29.01.2021. godine

Poštovani kandidati, U prilogu teksta možete izvršiti uvid u rezultate pismenog dijela ispita, održanog dana 29.januara 2021.godine . Istovremeno Vas obavještavamo, da će se usmeni dio ispita (br. ispitnog roka: 46, elektronski test br. 7)  održati  15. februara  2021. godine (PONEDJELJAK) u 12h, u prostorijama Direktorata za politiku javnih nabavki, adresa: ”Bulevar vojvode Stanka Radonjića” br.1, […]

Obavještenje o polaganju stručnog ispita (pismeni dio) – 29.01.2021. godine (PETAK)

Obavještavamo Vas da će Direktorat za politiku javnih nabavki 29.01.2021.godine  održati  pismeni dio stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki (br. Ispitnog roka: 46, elektronski test br. 7), sa početkom od 12h.

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – 29. 01. (petak) 2021.godine

Poštovani, Obavještavamo Vas da će se pismeni dio isputa održati 29. januara 2021.godine, sa početkom u 12:00h (adresa: Ulica Slobode broj 2). U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje potrebno je da kandidati koriste zaštitnu masku, kao i da se tokom postupka polaganja ispita rukovode ostalim preporukama Nacionalnog tijela za zarazne bolesti. Download S […]