Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – Srijeda, 04. Oktobar 2017. godine

Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 25.07.2017. godine

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni) – Utorak, 25. jul 2017. godine; (usmeni) – Petak, 28.jul 2017. godine

Download   Napomena: Usmeni ispit će se održati 28.07.2017. od 14:30 u prostorijama Uprave za javne nabavke.  

Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 16.06.2017. godine

Download Uvid u testove može izvršiti u petak, 30.06.2017. godine u 11h kod sekretara Komisije.   OBAVJEŠTENJE: Ovim putem vas obavještavamo da će se usmeni dio stručnog ispita održati u poneđeljak, 03.07.2017. godine, sa početkom u 14.30h u Staroj zgradi Vlade, ul. Jovana Tomaševića br. 2. Sekretar Komisije, Sanja Poleksić

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – petak, 16. jun 2017. godine