U organizaciji Uprave za javne nabavke u Podgorici 04. i 05. 07.2017.godine održana je dvodnevna edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama CG

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju položen stručni […]

U organizaciji Opštine Gusinje i Uprave za javne nabavke dana 07. i 08.06.2017.godine održana je dvodnevna edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama

U skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju položen stručni […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke i Opštine Bar dana 9.5. i 10.5.2017. godine održana je dvodnevna edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama

U skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14 ), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju položen […]

Dana 5. aprila 2017. godine održan okrugli sto na temu „Određivanje kriterijuma za predmet javne nabavke osiguranje“ – specijalistička obuka

Podgorica; 05.04.2017. godine, Uprava za javne nabavke u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja i Državnom komisijom za kontrolu postupaka javnih nabavki organizovala je okrugli sto na temu „Određivanje kriterijuma za predmet javne nabavke osiguranje“. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Centralne banke Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Elekroprivrede Crne Gore, Radio televizije Crne […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke i Opštine Tivat dana 30 i 31.03.2017. godine održana je dvodnevna edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama

Tivat; 30/31. 03.2017 godine, u skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14 i 28/15 ), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno […]