U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka službenika za javne nabavke tematskog i praktičnog dijela za module I, II, III i IV.

Podgorica, 21.11.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i […]

Izvještaj o održanoj obuci u Beranama 16/17 novembra 2018. godine

U Beranama je u Petak i Subotu, 16 i 17.11.2018. godine, u organizaciji Uprave za javne nabavke održana obuka službenika za javne nabavke i drugih lica koja obavljaju ili planiraju da obavljaju poslove iz oblasti javnih nabavki. Predmetnu obuku vodili su   pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke g-đa Mara Bogavac i samostalni savjetnik u Upravi […]

Specijalistička obuka Uprave za javne nabavke na zahtjev predstavnika Rudnika uglja A.D. Pljevlja

Pljevlja, 23-24. oktobar 2018.godine. – Na poziv  A.D. Rudnika uglja Pljevlja predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su na prvoj dvodnevnoj specijalističkoj obuci posvećenoj sektorskim naručiocima iz oblasti javnih nabavki održanoj na temu novih zakonskih rješenja koja nudi Zakon o javnim nabavkama. U ime Uprave za javne nabavke obuci su  prisustvovali Pomoćnik direktora g-đa M […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka službenika za javne nabavke na temu zakonodavnog i praktičnog dijela u okviru modula III i IV.

Podgorica, 31.10.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja i Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki u oblasti javnih nabavki

Podgorica, 03.10.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i […]