U organizaciji Uprave za javne nabavke u Podgorici 08. 09.2017.godine održana je obuka službenika za javne nabavke na temu primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15, 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju […]

U organizaciji Opštine Andrijevica i Uprave za javne nabavke dana 31.07.2017.godine održana je edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama

U skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke u Podgorici 04. i 05. 07.2017.godine održana je dvodnevna edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama CG

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju položen stručni […]

U organizaciji Opštine Gusinje i Uprave za javne nabavke dana 07. i 08.06.2017.godine održana je dvodnevna edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama

U skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju položen stručni […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke i Opštine Bar dana 9.5. i 10.5.2017. godine održana je dvodnevna edukativna radionica na temu primjene Zakona o javnim nabavkama

U skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14 ), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju i imaju položen […]