Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke na Konferenciji “Otvorenost institucija izvršne vlasti u regionu i Crnoj Gori”, u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju

Podgorica, 24 aprila 2017 god. Centar za demokratsku tranziciju je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže NVO “ActionSEE”, pripremio  i predstavio predlog praktične politike, u kome je analiziran nivo transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti izvršnih vlasti u regionu Zapadnog Balkana. Predlog je rezultat opsežnog istraživanja, baziranog na naučnoj metodologiji koje su članice mreže ActionSEE radile u […]

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2016. godinu

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2015. godinu

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2014. godinu

Održana IX Nacionalna antikorupcijska konferencija u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), 9. i 10.12.2015. godine, Hotel “Ramada” – Podgorica

U Podgorici dana 09 i 10.12.2015. godine održana je IX NACINALNU ANTI KORUPCIJSKA  KONFERENCIJA  sa temom Istraga i krivično gonjenje korupcije – uloga institucija, medija i NVO i Borba protiv političke korupcije – kako do demokratskih, fer i slobodnih izbora? Mitja Drobnič je naveo da ako se osvrnemo na dostignuća naše države u poslednjih godinu […]