Održan sektorski sastanak prestavnika Uprave za javne nabavke sa NVO – predstavnicima radne grupe za poglavlje V – Javne nabavke 19.01.2018. godine u Podgorici

Podgorica; Na inicijativu Uprave za javne nabavke i Ministarstva evropskih poslova 19.01.2018.godine održan je sektorski sastanak predstavnika UzJN sa NVO- koji su predstavnici radne grupe za poglavlje V. Sastanku su prisustvaovali direktor UzJN doc dr Mersad Mujević ujedno i šef  Radne grupe za poglavlje V, pomoćnica direktora UzJN Mara Bogavac, Nerma Kalač viši savjetnik u […]

Podgorica, 11.12.2017. godine; U organizaciji Mans-a i uz podršku delegacije EU posredstvom delegacije EU CG, i kroz instrument za predpristupnu pomoć (IPA) Civil Society Facility (CSF), Britanske Ambasade u Podgorici i Ambasade SAD u Podgorici, održana XI nacionalna antikorupcijska konferencija

Podgorica, 11. decembar 2017 godine, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije MANS uz podršku delegacije EU posredstvom delegacije EU CG, i kroz instrument za predpristupnu pomoć (IPA) Civil Society Facility (CSF), Britanske ambasade u Podgorici i ambasade SAD u Podgorici je organizovao održavanje XI Nacionalne antikorupcijske konferencije na teme oduzimanje i upravljanje imovinom […]

Održan okrugli sto u Organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-(MANS) 02.09.2017. godine u Hotelu “Centre Ville” u Podgorici

U Podgorici dana 02.09.2017 godine, u hotelu Centre Ville u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, održan je okrugli sto, posvećen aktivnostima vezane za  Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 koji sadrži niz reformi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava. Izvještaj daje pregled sprovođenja 626 reformi predviđenih Akcionim planom i […]

Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke na Konferenciji “Otvorenost institucija izvršne vlasti u regionu i Crnoj Gori”, u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju

Podgorica, 24 aprila 2017 god. Centar za demokratsku tranziciju je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže NVO “ActionSEE”, pripremio  i predstavio predlog praktične politike, u kome je analiziran nivo transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti izvršnih vlasti u regionu Zapadnog Balkana. Predlog je rezultat opsežnog istraživanja, baziranog na naučnoj metodologiji koje su članice mreže ActionSEE radile u […]

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2016. godinu