Održan okrugli sto u Organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-(MANS) 02.09.2017. godine u Hotelu “Centre Ville” u Podgorici

U Podgorici dana 02.09.2017 godine, u hotelu Centre Ville u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, održan je okrugli sto, posvećen aktivnostima vezane za  Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 koji sadrži niz reformi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava. Izvještaj daje pregled sprovođenja 626 reformi predviđenih Akcionim planom i […]

Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke na Konferenciji “Otvorenost institucija izvršne vlasti u regionu i Crnoj Gori”, u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju

Podgorica, 24 aprila 2017 god. Centar za demokratsku tranziciju je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže NVO “ActionSEE”, pripremio  i predstavio predlog praktične politike, u kome je analiziran nivo transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti izvršnih vlasti u regionu Zapadnog Balkana. Predlog je rezultat opsežnog istraživanja, baziranog na naučnoj metodologiji koje su članice mreže ActionSEE radile u […]

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2016. godinu

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2015. godinu

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2014. godinu