Sastanak Direktora Uprave za javne nabavke g-dina doc dr Mersada Mujevića sa Ekspertskim timom Savjeta Evrope na čelu sa Jean-François Furnémontom na Temu “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi “ 12. septembara 2017.godine

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope na Temu “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi “JUFREX”, u okviru kojeg je planirana izrada analize medijskog sektora koja treba da  predstavi buduće značajane korake prema osmišljavanju vodiča za regulisanje medijske politike u Crnoj Gori,  a time i predstavi i dodatni […]

Podgorica 20.06.2017. godine –Nezavisni eksperti EU, koji su angazovani za izradu „Tematske evolucije IPA/ENI podrške reformi javne uprave“ posjetili su Upravu za javne nabavke i sa predstavnicima UzJN razgovarali o pomoći EU

Na sastanku su prisustvovali mađunarodni kosultant za razvoj, g-din Iradj Alikhani, nezavisni ekspert Zehra Kačapor-Dzihić, prestavnici Uprave za javne nabavke direktor doc dr Mersad Mujević i Savjetnici UzJN Svetlana Tomović i Nerma Kalač. Cilj sastanka je prikupljanje informacija o pomoći EU javnoj upravi. Prikupljeni podaci i procjena će biti upotrijebljena kako bi se razvio kvalitetniji […]

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali na TAIEX regionalnoj radionici, posvećenoj preprekama u dobrom upravljanju na području zapadnog Balkana, odnosno efikasnoj prevenciji korupcije u privatnom sektoru 12/13.06.2017. godine

Italija, 12-13.06.2017.godine, u Trstu je održana TAIEX regionalna radionica, posvećena preprekama u dobrom upravljanju na području zapadnog Balkana, odnosno efikasnoj prevenciji korupcije u privatnom sektoru. Radionica je značajna za dalji tok Berlinskog procesa, unaprjeđujući saradnju među zemljama zapadnog Balkana. Radionici su prisustvovali predstavnici organa nadležnih za oblast borbe protiv korupcije,organa nadležnih za oblast javnih nabavki […]

Radionica na temu “Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori” 22 Jun 2017.godine

Radionica na temu “Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori” – Uprava za javne nabavke uz pomoć Svjetske banke uspješno je završila dva projekta vezana za smjernice za mala i srednja preduzeća i Priručnik o pokazateljima. Prezentacija istih će se održati dana 22 juna 2017.godine u hotelu Hilton  – sala Princeza Jelena.   Agenda

Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke na 13 Forumu (PRIMO) o javnim nabavkama na temu “Vlada, Biznis, Civilno društvo: Zajednička borba protiv korupcije” u organizaciji Svjetske banke i Vlade Ukrajine

Kijev, 23-25 maj, 2017.god. – Eksperti u oblasti javnih nabavki i anti-korupcije iz Evrope, Centralne Azije i Kanade, kao i predstavnici internacionalnih organizacija su se okupili u Ukrajini, Kijevu kako bi uzeli učešće na 13 tom Forumu. Tema ovogodišnjeg Foruma je “Vlada, Biznis, Civilno društvo: Zajednička borba protiv korupcije”. Na trodnevnom Forumu više od 150 […]