Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

NA POZIV AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE PREDSTAVNICI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE UČESTVOVALI NA JEDNODNEVNOJ OBUCI NA TEMU „ PROCJENA RIZIKA OD KORUPCIJE U ZAKONSKIM PROPISIMA – METODOLOGIJA I PRAKTIČNI PRIMJERI“

U Podgorici, 25.04.2018. godine održana obuka na temu  „Procjena  rizika od korupcije u zakonskim propisima – Metodologija i  praktični primjeri “ u organizaciji.  Regionalne antikorupcijske inicijative, Austrijske privredne komore i Agencije za sprečavanje korupcije. Cilj obuke je  podizanje  svijesti o potrebi  borbe  protiv korupcije  u javnim službama  koje je od izuzetne vaznosti za povećanje  stepena […]

NA POZIV INSTITUTA SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE, UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE JE UZELA UČEŠĆE NA PREZENTACIJI NOVIH RJEŠENJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Podgorica, 21. aprila 2018. godine, u organizaciji Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore u hotelu „Ramada“,u Sali „Milenium“ održan seminar namijenjen sertifikovanim računovođama  i ostalim zainteresovanim licima. Jedna od tema na seminaru  bila je „U susret novom Zakonu o javnim nabavkama-Predlog novog Zakona o javnim nabavkama za 2018. godinu i usklađenost sa direktivama EU“. O temi Zakona govorila […]

Izvještaj sa Javne rasprave na Nacrt Zakona o javnim nabavkama

Na poziv Kancelarije Savjeta Evrope na kojoj je predstavljena Analiza medijskog sektora u Crnoj Gori sa preporukama za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske Unije prisustvovali predstavnici Uprave za javne nabavke

Podgorica; 05.april 2018.godine u hotelu Hilton  predstavljena je  Analiza o stanju u medijskom sektoru u Crnoj Gori. Događaj je otvorio ministar kulture g-din Aleksandar Bogdanović i generalna direktorica za pristupanje EU u Ministartvu evropskih poslova  Jelena Burzan, u ime  Delegacije EU u Crnoj Gori  govorila je Plamena Halačeva kao i  predstavnica Savjeta Evrope Lejla Dervišagić. […]