Posjeta eksperata ANAC-a Upravi za Javne nabavke 08.11.2017.godine

Podgorica; 08.11.2017 god. Na zahtjev Agencije za sprječavanje korupcije CG Upravu za javne nabavke su posjetili eksperti iz Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC–a) u sastavu gđa Laura Maskali i gdin Ipolio Pućija, sastanku je prisustvovala i g-đa Sonja Levstik stalna tvining savjetnica na projektu, predstavnice ASK-a gđa Grozdana Laković, gđa Godana […]

25. oktobar 2017. godine, Podgorica – Eksperti iz SIGME u radnoj posjeti Uprave za javne nabavke

Pogorica, 25.10.2017. godine  – U prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak sa ekspertima Sigme g–dinom Piotr Górecki, Danielom Ivarsson i Zoranom Blaževićem sa ciljem upoznavanja o radu na finalizaciji nacrta novog Zakona o javnim nabavkama i dodatnoj pomoći koju bi Sigma mogla pružiti u tom kontekstu. Cilj misije je posjeta eksperata Sigme kako […]

Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke Bilateralnom sastanku – Akt o malim preduzećima (Small Business Act), u Podgorici 19. oktobra 2017. godine

U Podgorici dana 19. oktobra 2017. godine u Sali hotela Ramada održan je bilateralni sastanak na temu  Procjena akta o  malim preduzećimau zemljama Zapadnog Balkana i Turske, za period 2016-2019 (Small Business Act Assessment for the Western Balkans and Turkey (2016-19) u organizaciji Ministarstva ekonomije Crne Gore- Direkcija  razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji […]

Sastanak Direktora Uprave za javne nabavke g-dina doc dr Mersada Mujevića sa Ekspertskim timom Savjeta Evrope na čelu sa Jean-François Furnémontom na Temu “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi “ 12. septembara 2017.godine

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope na Temu “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi “JUFREX”, u okviru kojeg je planirana izrada analize medijskog sektora koja treba da  predstavi buduće značajane korake prema osmišljavanju vodiča za regulisanje medijske politike u Crnoj Gori,  a time i predstavi i dodatni […]

Podgorica 20.06.2017. godine –Nezavisni eksperti EU, koji su angazovani za izradu „Tematske evolucije IPA/ENI podrške reformi javne uprave“ posjetili su Upravu za javne nabavke i sa predstavnicima UzJN razgovarali o pomoći EU

Na sastanku su prisustvovali mađunarodni kosultant za razvoj, g-din Iradj Alikhani, nezavisni ekspert Zehra Kačapor-Dzihić, prestavnici Uprave za javne nabavke direktor doc dr Mersad Mujević i Savjetnici UzJN Svetlana Tomović i Nerma Kalač. Cilj sastanka je prikupljanje informacija o pomoći EU javnoj upravi. Prikupljeni podaci i procjena će biti upotrijebljena kako bi se razvio kvalitetniji […]