Potpisan sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke Crne Gore i Mobes Monte d.o.o. Podgorica

Podgorica, 16. februar 2018. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke CG potpisan je Sporazum o saradnji Uprave za javne nabavke Crne Gore (UzJN CG) i kompanije Mobes Monte d.o.o. Podgorica. Sporazum u ime Uprave za javne nabavke potpisao je Direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Z Mujević, a u ime […]

Održan dvanaesti sastanak Mreže za etiku i integritet u organizaciji ReSPE na Temu „Integritet i sukob interesa“

Beograd; 30. novembar – 01. decembar 2017. godine, dvanaesti sastanak Radne grupe za etiku i integritet je doprinio razmjeni dobre prakse i finaliziranju Metodologije za otkrivanje prikrivenog sukoba interesa, i usvajanju publikacije posvećene obuci i planiranih aktivnosti obuke. Upravu za javne nabavke predstavljao je Direktor Uprave g-din doc dr Mersad Mujević, koji je u svojstvu […]

U okviru programa TAIEX, održana radionica posvećena korupciji, konfliktu interesa te zvizdačima

U Skoplju je u periodu od 13.11. do 14.11.2017 godine, održana radionica, posvećena  sprječavanju korupcije, konflikta interesa, te zviždačima. Radionica je organizovana u okviru programa TAIEX, u saradnji sa državnom Agencijom za antikorupciju i sprječavanje sukoba interesa CG. Radionici su prisustvovali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova. Dnevni red radionica […]

Održan sastanak radnog tima za izradu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2018-2020. godina sa predstavnicima Evropske komisije

Podgorica, 22.11.2017. godine  – Sastanak radnog tima za izradu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2018-2020. godina sa predstavnicima Evropske komisije je otvoren od strane gospođe Nine Vujošević, državne sekretarke u Ministarstvu finansija i koordinatorke radnog tima za izradu PER-a 2018. Pored predstavnika iz Ministarstva finansija, ministarstva ekonomije, nauke, saobraćaja i pomorstva, prosvjete, itd. na […]

Posjeta eksperata ANAC-a Upravi za Javne nabavke

Podgorica; 08.11.2017 god. Na zahtjev Agencije za sprječavanje korupcije CG Upravu za javne nabavke su posjetili eksperti iz Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC–a) u sastavu gđa Laura Maskali i gdin Ipolio Pućija, sastanku je prisustvovala i g-đa Sonja Levstik stalna tvining savjetnica na projektu, predstavnice ASK-a gđa Grozdana Laković, gđa Godana […]