Ženeva, 15-18. septembar 2015. – Predstavnici Uprave za javne nabavke na Komitetu o vladinim nabavkama i Simpozijumu o GPA

Direktor Uprave za javne nabavke i glavni pregovarač u procesu pristupanja Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri STO g-din Mersad Mujević i savjetnica g-đica Sanja Poleksić učestvovali su na Komitetu o vladinim nabavkama i dvijema uzastopnim aktivnostima o Sporazumu – Radionici i Simpozijumu, koje su se održavale u Ženevi u Svjetskoj Trgovinskoj Organizaciji u […]

Prezentacije sa GPA radionice, 15-16. septembar 2015. godine

Odluka GPA-124 – o pristupanju CG (3.11.14)

Zakon o potvrđivanju Odluke o pristupanju Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Zaključci Vlade – Usvajanje Zakona o potvrđivanju odluke o pristupanju Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama – GPA, pri WTO