Brisel, 19. decembar 2016. godine – Učešće direktora Uprave za javne nabavke, dr Mersada Mujevića na VI sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Crne Gore sa druge strane, potpisan je 15. X 2007, a stupio na snagu 1. V 2010. okončanjem procesa ratifikacije. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje radno je tijelo koje pomaže u radu Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje. Sastavljen je od predstavnika Evropskog savjeta i Evropske komisije, s jedne strane, i predstavnika Vlade Crne Gore. ...

Interni oglas unutar državnog organa

Uprava za javne nabavke je 17. decembra 2016. godine objavila na sajtu Uprave za kadrove interni oglas unutar drzavnog organa radi popunjavanja radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II na neodređeno vrijeme u Sektoru za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama.

Austrija, Beč 24-25. oktobar 2016. godine – Ekspertski sastanak pri OSCE na temu “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”

Na poziv Generalnog Sekretara OEBS-a g-dina Ambasadora Lamberta Zanniera, Uprava za javne nabavke uzela je učešće na ekspertskom sastanku vezanom za tematiku “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”. Upravu za javne nabavke predstavljali su Direktor doc dr Mersad Mujević i samostalni savjetniki g-đica Sanja Poleksić. Ekspertski sastanak je organizovan u okviru pomenute teme od strane OCEEA i ODIHR, u bliskoj saradnji sa OSCE. Cilj sastanka bio je identifikovanje trendova i dijeljenje ...

Podgorica, 13.09.2016. godine – Misija Evropske komisije sa ciljem procjene implemetacije propisa u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori

Upravu za javne nabavke posjetio je tim eksperata TAIEX-a (Instrument za razmjenu informacija u vezi tehničke pomoći) Evropske komisije, na čelu sa g-dinom Alexander Fricke iz Generalnog Direktorata za susjedsku politiku i pregovorima o proširenju. Pored g-dina Fricke ekspertski tim činili su i g-đa Carmen Raluca Ipate, koja je u Direktoratu zadužena za Crnu Goru, g-din Timo Rantanen, ekspert iz oblasti javnih nabavki, g-din Mark Reilly iz Delegacije EK u ...

Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore usvojio Izvještaj o pregovaračkom poglavlju 5 – Javne nabavke

Podgorica 20. juli 2016 godine: Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora razmotrili su izvještaj o pregovaračkom poglavlju 5 – Javne nabavke, ključne aspekte ovih dokumenata, kao i napredak u ostvarivanju zadatih mjerila, predstavili su glavni pregovarač za vođenje pregovora Crne Gore sa EU Aleksandar Andrija Pejović, pregovarač za poglavlje 5 Nikola Vukićević i šef Radne grupe za poglavlje 5 Mersad Mujević. Nakon dinamične rasprave o preduzetim koracima ...