Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (usmeni dio) -26.05. (utorak) 2020. godine

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se usmeni dio ispita održati 26. maja 2020. godine na adresi ” Ulica Slobode” broj 2, Business Centre Hilton, sa početkom od 10h za grupu I ( od broja 1-10 ), za grupu II (od broja 10-20) sa početkom u 10:45h i za grupu III (od broja 20-30) sa početkom u 11:30h.

U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje potrebno je da kandidati koriste zaštitnu masku, kao i da se tokom postupka polaganja ispita rukovode ostalim preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

S poštovanjem,

Sekretar Komisije