Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 29.10.2019. godine.

PDFDownload

Napomena: Informacija o terminu usmenog polaganja ispita biće naknadno objavljena.

Uvid u testove možete izvršiti u utorak 12.11.2019. godine od 12h, kancelarija br.214.