Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 23.07.2019.godine

PDFDownload

Napomena: Usmeni će se održati srijedu 31.07. od 9h.

Sekretar Komisije,
Sanja Poleksić Mujović