POZIV ZA UČEŠĆE NA DVODNEVNOJ OBUCI U OKVIRU PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI KOJA ĆE SE ODRŽATI U PODGORICI 1-2 JUL

Poziv za učešće na dvodnevnoj obuci u okviru Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki za službenike, koja će se održati u Podgorici 1-2 Jul-a 2019. godine, stara Zgrada Vlade.

Agenda u prilogu.

Agenda