Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 13.05.2019.godine

PDFDownload

Napomena: Usmeni će se održati 29.05.2019. godine od 10h.

Kandidati koji su uslovno zadovoljili na usmenom ispitu će odgovarati na 4 pitanja.

Uvid u testove možete izvršiti u ponedeljak 27.05.2019. godine od 12h kod sekretara komisije.

Sekretar Komisije,
Sanja Poleksić Mujović