Potpisan Memoradum o saradnji Uprave za javne nabavke i Privredne komore

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i direktor Uprave za javne nabavke prof. dr Mersad Mujević potpisali su 14. novembra 2018. godine Memorandum o saradnji ove dvije institucije.

Potpisnici su ocijenili da ovaj dokument predstavlja osnov za dodatno jačanje već kvalitetnih relacija Komore i Uprave, te da će doprinijeti realizaciji novih zajedničkih aktivnosti.

U dokumentu se navodi da Uprava za javne nabavke i Privredna komora Crne Gore imaju obostrani interes da uspostave i razvijaju međusobnu saradnju sa ciljem obezbjeđivanja kvalitetnog i efikasnog razvoja sistema javnih nabavki.

Potpisnici Memoranduma su saglasni da se saradnja ostvaruje kroz: preventivne aktivnosti sa ciljem ostvarivanja anikorupcijskog pravila i sprječavanja sukoba interesa; iniciranje izmjena i dopuna i donošenja propisa u oblasti javnih nabavki uz učešće predstavnika preduzeća; dostavljanje mišljenja o primjeni propisa i analize efekata Zakona o javnim nabavkama i njegovog uticaja na poslovanje preduzeća; zajedničko organizovanje i podršku organizaciji seminara, okruglih stolova i drugih stručnih skupova sa ciljem uvođenja dobre prakse u javnim nabavkama; pripremu i promovisanje inovativnih javnih nabavki; izradu i distribuciju različitih publikacija i drugog informativnog materijala u cilju podizanja nivoa informisanosti obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama o svim fazama njihovog postupka; uspostavljanje informativnog deska i organizovanje obuka za predstavnike preduzeća, te druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

Sastanak u Privrednoj komori bio je prilika da se razgovara o predlogu novog Zakona o javnim nabavkama. Predsjednik Golubović je podsjetio da novim Zakonom o Privrednoj komori propisano da ova asocijacija daje mišljenje o svakom tekstu zakona koji se odnosi na privredu. Stav Komore je da se ovaj važan akt mora usaglasiti sa potrebama privrede i rasteretiti nepotrebnog formalizma koji opterećuje postupak javnih nabavki, sve u cilju povećavanja njegove efikasnosti. Privreda, između ostalog, predlaže da se pravo žalbe ostavi samo učesnicima u postupku koji su podnijeli ispravne ponude, da bi se spriječila zloupotreba tog instituta. Predloženu vrijednost garancije za izvršenje ugovora od 10 odsto vrijednosti posla privreda ocijenjuje jako visokom jer može umanjiti kreditnu potentnost ponuđača. Zato se predlaže da ona ostane na istom nivou kao u prethodnom Zakonu – od dva do pet odsto. Direktor Uprave za javne nabavke Mujević je kazao da Predlog zakona uvodi rješenja koja će značajno rasteretiti i ubrzati postupak javnih nabavki, te da su brojne sugestije privrednika već usvojene. Prema njegovim riječima, iako je već stiglo mišljenje Evropske komisije na Predlog zakona, još postoji prostor za dodatno usaglašavanje sa privredom. Na ovu temu uskoro će biti organizovan novi sastanak predstavnika Komore i Uprave za javne nabavke.

U radu sastanka učestvovali su i savjetnik predsjednika Komore Mitar Bajčeta, pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke Mara Bogavac, predsjednik Odbora udruženja trgovine PKCG Stevan Karadaglić, predstavnica Službe za opšte poslove i finansije Uprave za javne nabavke Dunja Bošković, samostalni savjetnik II u Upravi za javne nabavke Marija Popović i sekretar organa Komore Lidija Golubović.

Fotografije u prilogu.

 

 

PR Uprave za javne nabavke