Održan Konstutivni sastanak Radne Grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke

Podgorica, 07.11.2018. godine, u prostorijama Kancelarije za evropske integracije „Bulevar Revolucije 15 sa početkom u 9 časova održana je Konstitutivna sjednica Radne Grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke. Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe koji su imenovani na osnovu Odluke Vlade Crne Gore broj: 07-3986 od 26.07.2018. godine.

Sjednicom je predsjedavao šef Radne grupe prof dr Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke, a pored šefa, prisustvovali su sledeći članovi: Ana Đurnić, predstavnica Nevladine organizacije Institut Alternativa, Bojana Kalezić, predstavnica Montenegro Biznis Alijanse, Hivzo Kajević, glavni inspektor za javne nabavke u Upravi za inspekcijske poslove, mr Gorana Mrvaljević, načelnica odjeljenja u Upravi za javne nabavke, Ivana Nedović, službenica u Zajednici opština Crne Gore, Suzana Radulović, generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore, Dalibor Šaban, samostalni savjetnik u Agenciji za sprječavanje korupcije, Zoran Živković, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki. Sastanku je u ime Kancelarije za evropske integracije prisustvovala Milena Uskoković iz Kancelarije.

Konstitutivnoj sjednici nijesu prisustvovali sledeći članovi Radne grupe: Tanja Janović, samostalna savjetnica u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, načelnica u Ministarstvu finansija, Vesna Mihailović, rukovoditeljka u Državnoj revizorskoj instituciji, mr Sandra Veličković, savjetnica potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finasijski sistem, Milenko Vojičić, predstavnik Nevladine organizacije Udruženje mladih sa hednikepom Crne Gore i Zoran Vukašinović, načelnik odjeljenja u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Svoje odsustvo su pravdali Tanja Janović, samostalna savjetnica u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, načelnica u Ministarstvu finansija, mr Sandra Veličković, savjetnica potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finasijski sistem.

Svoje odsustvo pravdao je i g din Bojan Paunović, pregovarač za ovo poglavlje.

Konstitutivni sastanak RG sazvan je u skladu sa Poglavljem Odlukom o formiranju RG i na njemu je razmatran sljedeći Dnevni red;

  • Informacija o potrebi konstituisanja nove Radne grupe
  • Usvajanje Poslovnika o radu Radne grupe
  • Potpisivanje izjava o tajnosti
  • Podjela na timove u okviru RG i određivanje koordinatora
  • Pregovaračko poglavlje 5 – gdje smo sada
  • Predstojeće aktivnosti Radne grupe
  • Razno

Sasatanak je završen u 10 i 35.

Zapisnik sa sastanka biće naknadno objavljen i dostavljen članovima RG na izjašnjenje.

 

Prilog

 

Uprava za javne nabavke