PRILOG IZVJEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE O CRNOJ GORI za period oktobar 2017 – januar 2018.

PDFPrilog 1

 

PDFPrilog 2