Analitička kartica za period od 21.05.-27.05.2018. godine

Napomena: Uprava za javne nabavke nije vršila plaćanja u periodu 21.05.-27.05.2018. godine, takođe nemamo ni putnih naloga za korišćenje službenog vozila.