Upustvo za obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju Godišnjeg izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke

Download

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju plana javnih nabavki

Download