Završena obuka u oblasti javnih nabavki namijenjena korisnicima instrumenta pretpristupne pomoci IPA – za Zapadni Balkan i Tursku u organizaciji Uprave za javne nabavki i ITC iz Torina – sertifikovano po standardima EU dvanaest trenera

Ideja samog  Projekta je da se doprinese pojačavanju administrativnih kapaciteta i dobrog upravljanja u javnim nabavkama putem uspostavljanja ekonomičnog i održivog nacionalnog sistema pružanja obuke koji se bazira na Direktivama  EU  i odgovarajućih metodologija.

Obuka trenera (ToT) čini dio ukupnog cilja projekta da se uspostavi na nivou svake zemlje jedan ekonomičan i održiv „Nacionalni sistem obuke u javnim nabavkama“ koji obuhvata:

  1. Sveobuhvatni nastavni plan za nacionalne obuke u javnim nabavkama baziran na OECD/SIGMA modulima (2004 EU Direktive) i dopunjen specifičnim nacionalnim odredbama, tenderskim i upravnim postupcima (navedeni Moduli su objavljeni na portalu Uprave za javne nabavke).
  2. Glavni tim sertifikovanih nacionalnih trenera za javne nabavke koji su u potpunosti upoznati sa sadržinom SIGMA modula, nacionalnim zakonskim odredbama i vještinama metodologije obuke.
  3. Mreža nacionalnih institucija za obuku koje su akreditovane od strane date Uprave za javne nabavke za pružanje obuke u nabavkama za službenike iz privatnog i javnog sektora uz angažovanje trenera obučenim ovim Projektom i akreditovanog nastavnog plana za obuku u javnim nabavkama.

Program obuke trenera predviđen ovim projektom je intenzivan program učenja orjentisan ka primjeni, zahtjeva visok stepen motivacije i posvećenosti od strane kandidata za trenere, da bi bili u mogućnosti da prate sastavne komponente programa

Program obuke nacionalnih trenera za javne nabavke za svaku zemlju – korisnicu projekta  je jedan od ključnih rezultata Projekta.

S tim u vezi, Crna Gora je na ovaj način dobila priznate evropske sertifikate, i stvorila nacionalno jezgro trenera (koji su uspješno završili Fazu I i Fazu II projekta), koji su u saradnju sa expertima iz Evropske Komisije i Trening Centra za obuku iz Torina, bili predavači na obukama iz oblasti javnih nabavki.

 

SERTIFIKOVANI CRNOGORSKI TRENERI IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI:

 

1. Gorana Mrvaljević gogam@tcom.me 020/246-411
2. Goran Vojinović goran.vojinovic@ujn.gov.me 020/246-411
3. Sanja Poleksić s.p@t-com.me 020/246-411
4. Mersad Mujević mersadm@t-com.me;

mersad.mujevic@ujn.gov.me

020/246-411
5. Sandra Škatarić sandra.skataric@ujn.gov.me 020/246-411
6. Katarina Radović kradovic@t-com.me 020/510-402
7. Dijana Ivanović dijana.vukcevic@t-com.me 020/246-411
8. Farisa Kardović farisa.kardovic@t-com.me 020/246-411
9. Nikolić Ljiljana ljiljana.nikolic@ujn.gov.me 020/246-411
10. Bralić Zilha zilha.bralic@ujn.gov.me 020/246-411
11. Kajević Hivzo hivzokajevic@gmail.com 020/245-798
12. Grubač Svetlana svetlana.grubach@gmail.com 031/321-612