Belgija, Brisel, 07/08 juli 2016 godine, Održan Pododbor za untrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske Unije i Crne Gore

ujn-eu Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju predstavlja važan susret dvije Delegacija Crnogorske i EU po pitanjima ispunjenja političkih i ekonomskih kriterijuma pristupanja, kao i ostalih ključnih aspekata sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s jedne strane i sa druge ispunjenja zacrtanih planova institucija koje se bave politikom javnih nabavkiu u CG. Cilj ovog sastanka je bio da pruži pregled aktivnosti u dinamičnom procesu koji se odvijao u zahtijevanom vremenu, da izdvoji ...

Predstavnici kancelarija OEBS-a i ODIHR-a u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke na čelu sa g-đom Ermelindom Meksi, zamjenicom koordinatora ekonomskih i ekoloških aktivnosti OEBS-a i g-dinom Jacopo Leoneom iz ODIHR-a

ujn-osce-odihr Podgorica, 5. april 2016. godine - U prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak sa predstavnicima OEBS-ovog odjeljenja za koordiniranje ekonomske politike i aktivnosti na očuvanju životne sredine (OCEEA) i odeljenja OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Sastankom je rukovodio direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević. Tema sastanka vezana je za regionalno istarživanje definisano pod nazivom „novac i politika“, a koje se u suštini oslanja ...

Vlada usvojila Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine

mersad Izjava direktora Uprave za javne nabavke Crne Gore Mersada Mujevića nakon sjenice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine s Predlogom akcionog plana...

Održana Javna debata o 5. pregovaračkom poglavlju – Javne nabavke

me4eu Podgorica, 22.12.2015. godine - Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji sa Upravom za javne nabavke, Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Britanskom ambasadom Podgorica i Britanskim savjetom u Crnoj Gori, organizovala je  javnu debatu o 5. pregovaračkom poglavlju Javne nabavke. Na skupu su govorili državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, britanski ambasador u Podgorici Ijan Robert Viting, šef ...

Ataše u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori g-đa Eleonora Formagnana, u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

ujn-eu U prostorijama Uprave za javne nabavke, 10.12.2015. godine,  održan je sastanak sa predstavnicom Delegacije EU u Crnoj Gori g-đom Eleonorom Formagnanom, atašeom u Delegaciji u Crnoj Gori u Sektoru za saradnju. Sastankom je rukovodio direktor Uprave g-din doc dr Mersad Mujević. Tema razgovora i interesovanja bila je aktuelna pozicija Crne Gore na putu evropskih integracija u sektoru politike javnih nabavki, prije svega status pregovaračke pozicije Crne Gore za poglavlje 5 – ...