Promocija publikacije “Odabrane presude Suda pravde Evropske unije o javnim nabavkama” – crnogorska verzija rada u PR Centru – Podgorica, 23. novembar 2015. godine

thumb Podgorica, PR Centar – Knjiga „Odabrane presude Suda pravde Evropske Unije o javnim nabavkama“ - crnogorska verzija rada pomoći će službenicima koji su uključeni u postupke javnih nabavki da efikasno, ekonomično i efektivno vrše taj proces, saopšteno je danas na promociji te publikacije.

Radna posjeta, g-din Sveina Eriksena, višeg savjetnika Centra za integritet u sektoru odbrane Kraljevine Norveške i tim lidera Projekta „Izgradnja integriteta u sektoru odbrane. Analiza faktora institucionalnog rizika u Crnoj Gori”, Rajka Radevića Upravi za javne nabavke Crne Gore

ujn-cids Podgorica: 27. oktobar 2015. godine, u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke sa saradnicima boravio je g-din Svein Eriksen, viši savjetnik Centra za integritet u sektoru odbrane Kraljevine Norveške i tim lider na Projektu pod nazivom “Izgradnja integriteta u sektoru odbrane. Analiza faktora institucionalnog rizika u Crnoj Gori“. Sastankom je rukovodio direktor Uprave, doc dr Mersad Mujević. Sastanak je protekao u analizi primjene Zakona o javnim nabavkama, radu Uprave, izuzeća od ...

Ministar finansija Crne Gore u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

ujn-mif Podgorica, dana 27. septembra tekuće godine, Ministar finansija dr Radoje Žugić sa svojim saradnicima, je u sklopu svog redovnog plana aktivnosti, posjetio Upravu za javne nabavke. Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to: - efekti primjene Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, - aktivnosti na realizaciji nacrta Strategije za razvoj sistema javnih nabavki za period 2016-2020 kao i - proces ispunjenja obaveza iz EU Agende i - ...

Ekspert za međunarodnu trgovinu Ambasade Španije, g-din Mark Bruiks Bonet u posjeti Upravi za javne nabavke[:]

UJN-ESP U prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 10.09.2015. godine, održan je sastanak sa predstavnikom Trgovinsko-ekonomskog odjeljenja Ambasade Španije u Beogradu, g. Markom Bruiksom Bonetom, ekpertom za međunarodnu trgovinu. Sastankom je rukovodio direktor Uprave doc dr Mersad Mujević, a istom je prisustvovala pomoćnica direktora g-đa Mara Bogavac. Tema razgovora bila je prikaz razvoja dinamike sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, informacije o napretku prilagođavanja regulativama Evropske unije, mogućnostima saradnje sa privrednicima Španije, ...

Posjeta predstavnika Evropskog suda revizora Upravi za javne nabavke

ujn-esr Podgorica, 27. maj 2015. godine, u prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 27.05.2015. godine, održan je sastanak predstavnika delegacije Evropskog suda revizora, na čelu sa g-đom Aurelijom Petlizom, revizorom za predpristupnu i susjedsku politiku, program menadžerom za unutrašnje tržište i finansijsku kontrolu Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori g-đom Donkom Prodanovom i predstavnika Uprave za javne nabavke Crne Gore na čelu sa direktorom Uprave, doc dr Mersadom Mujevićem, pomoćnicom direktora ...