Beograd 13-14. novembar 2014. godine – Međunarodna Konferencija „Javne nabavke na lokalnom nivou“ u organizaciji Uprave za javne nabavke Srbije, UNDP i Švedske Ambasade

thumb Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore, doc. dr Mersad Mujević i rukovodilac Odjeljenja za stručno osposobljavanje i usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki, mr Sandra Škatarić na poziv Direktora Uprave za javne nabavke Republike Srbije, dr Predraga Jovanovića učestvovali na Međunarodnoj Konferenciji pod nazivom “Javne nabavke na lokalnom nivou” u organizaciji UNDP-a i Ambasade Švedske u Beogradu i ukazali na značaj koji ova Konferencija donosi u smislu ...

Saopštenje za javnost Uprave za javne nabavke u vezi informacije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, objavljene na portalu Fonda 13.11.2014. godine

ujn Još jedan nevjerovatan pritisak Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na zakonitost sprovođenja postupaka javnih nabavki. Naime, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore svojim saopštenjem još jedanput želi da utiče na izbor ponuđača. Pitanje je što Fond u „minut do dvanest“ raskida Ugovor sa „Vuk Petrolom“ d.o.o Kotor, 10-11 mjeseci im valjaju, a onda zadnji mjesec se nešto desilo, no o tome će neki drugi državni organi. Netačna je informacija Fonda da ...

Pridruženje Crne Gore Sporazumu o Vladinim nabavkama (GPA) pri STO

ujn-sb U impresivnu dinamiku pregovora, pregovarački tim na čelu sa doc dr Mersadom Mujevićem, imenovanovan od strane Vlade Crne Gore u oktobru 2013 godine, uspješno su okončani pregovori za pridruženje Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj Trgovinskoj Organizaciji. Crna Gora i Novi Zeland postale su najnovije članice Sporazuma o Vladinim nabavkama pri STO nakon što su njihove ponude o pristupanju, 29.oktobra 2014.g. dobile zeleno svjetlo. Korak koji će ...

Predstavnik Ambasade Španije u posjeti Upravi za javne nabavke

UJN-ESP U prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 23.09.2014. godine, održan je sastanak sa predstavnikom Trgovinskog i ekonomskog odjeljenja Ambasade Španije u Beogradu, g-dinom Estebanom Camachom Torregrosom, saradnikom za trgovinu. Sastankom je rukovodio direktor Uprave g-din doc dr Mersad Mujević, a istom je prisustvovala pomoćnica direktora g-đa Mara Bogavac i rukovodilac odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju g-đica mr Sandra Škatarić. Tema razgovora i interesovanja bio je ...

Predstavnici Uprave za javne nabavke Srbije posjetili Upravu za javne nabavke Crne Gore, 10. aprila 2014. godine, u cilju razmjene iskustava u vezi oblasti koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke

thumb Predstavnici Uprave za javne nabavke Crne Gore su detaljno upoznali delegaciju Srbije sa naporima koje pregovarački tim ulaže u proces EU integracija. Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore dr Mersad Mujević, koji je ujedno i šef radne grupe za Pregovaračko poglavlje 5, ukazao je na bitne stavke koje bi bile od koristi u pregovaračkom postupku i dao smjernice za njihovo efektivnije predstavljanje. Važna karika u procesu integracija jeste međuinstitucionalna saradnja, ...