Održana panel diskusija na temu Poglavlja 5 – Javne nabavke dana 16.11.2017. godine

Podgorica, 16.11.2017. godine – Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke u saradnji sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javnih nabavki i Uprave za inspekcijske poslove, organizovalo/apanel diskusiju o 5. pregovaračkom poglavlju Javne nabavke. Na skupu su govorili g-din doc dr Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke i Šef RG za pregovaračko poglavlje 5 Javne nabavke, član DK g-din Tomo Miljić i glavni inspektor za javne nabavke Hivzo Kajević. Direktor Uprave ...

Potpisan Sporazum o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Uprave za javne nabavke 17.07.2017. godine

Podgorica, 17 Jul 2017 - Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević potpisali su Sporazum o saradnji kojim se bliže uređuje međusobna saradnja dvije institucije u cilju unapređenja sistema javnih nabavki i jačanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti. Cilj sporazuma je da se razvije međusobna saradnja dvije institucije radi unaprjeđenja sistema javnih nabavki i ostvarivanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti kroz efikasno sprečavanje sukoba interesa i ...

Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore g-din Pavle Radulović sa saradnicima u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke dana 23.06.2017. godine

Podgorica 23.06.2017. godine; Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sa generalnim direktorom Direktorata za razvoj stanovanja Markom Čanovićem posjetio Upravu za javne nabavke u sklopu svog redovnog plana aktivnosti. Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to: - realizacija kapitalnog Budžeta i investicija iz tog portfelja; -iniciranje i promovisanje značaja upotrebe zelene, socijalne i inovativne javne nabavke i - proces ispunjenja obaveza iz EU Agende. Ministar Radulović je istakao potrebu snažne saradnje ...

Održana radionica „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, koju su organizovali Uprava za javne nabavke i Svjetska banka 22.06.2017. godine

Podgorica  22.06.2017. godine, U cilju unaprjeđenja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori Uprava za javne nabavke uz podršku Svjetske banke realizovala je projekat koji sadrži komunikacione smjernice za privredne subjekte sa fokusom na mala i srednja preduzeća i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki, kao i  smjernice za aktivnost monitoringa javnih nabavki u Crnoj Gori, poboljšanje administrativnih i profesionalnih kapaciteta u institucijama Crne Gore sa fokusom na ...

U Podgorici 8 juna 2017 godine, Održan je Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske Unije i Crne Gore

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju predstavlja važan susret dvije delegacije -  crnogorske i EU po pitanjima ispunjenja političkih i ekonomskih kriterijuma, kao i ostalih ključnih aspekata sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju institucija koje se bave politikom javnih nabavki u CG. Cilj ovog sastanka je bio da pruži pregled aktivnosti u dinamičnom procesu koji se odvijao u zahtijevanom vremenu, da izdvoji najvažnije elemente vezane za pravnu tekovinu i njenu implementaciju. Takođe, ...