Predstavnik Ambasade Španije u posjeti Upravi za javne nabavke

UJN-ESP U prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 23.09.2014. godine, održan je sastanak sa predstavnikom Trgovinskog i ekonomskog odjeljenja Ambasade Španije u Beogradu, g-dinom Estebanom Camachom Torregrosom, saradnikom za trgovinu. Sastankom je rukovodio direktor Uprave g-din doc dr Mersad Mujević, a istom je prisustvovala pomoćnica direktora g-đa Mara Bogavac i rukovodilac odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju g-đica mr Sandra Škatarić. Tema razgovora i interesovanja bio je ...

Predstavnici Uprave za javne nabavke Srbije posjetili Upravu za javne nabavke Crne Gore, 10. aprila 2014. godine, u cilju razmjene iskustava u vezi oblasti koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke

thumb Predstavnici Uprave za javne nabavke Crne Gore su detaljno upoznali delegaciju Srbije sa naporima koje pregovarački tim ulaže u proces EU integracija. Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore dr Mersad Mujević, koji je ujedno i šef radne grupe za Pregovaračko poglavlje 5, ukazao je na bitne stavke koje bi bile od koristi u pregovaračkom postupku i dao smjernice za njihovo efektivnije predstavljanje. Važna karika u procesu integracija jeste međuinstitucionalna saradnja, ...

Okruglom stolu na temu „Stvaranje ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Crnoj Gori“, a na inicijativu Unije poslodvaca Crne Gore, u ime Uprave za javne nabavke učestvovao je direktor Uprave doc. dr Mersad Mujević

thumb Na okruglom stolu preovladavale su teme u kojima se od institucija sistema očekuje se da u narednom periodu, kroz veću efikasnost administracije, eliminisanje biznis barijera i unaprjeđenje poslovnog ambijenta, pruže snažniju podršku procesima pokretanja, razvoja i održivosti biznisa. Skup je održan u hotelu Apart Premier u Podgorici otvorili su predsjednik UPCG Predrag Mitrović, v.d. direktora Direktorata za za ekonomsku politiku i razvoj u ministarstvu finansija Iva Vuković i pomoćnik ...

Interni oglas unutar državnog organa

Uprava za javne nabavke je 14. decembra 2013. godine objavila na sajtu Uprave za kadrove interni oglas unutar drzavnog organa radi popunjavanja radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I na neodređeno vrijeme u Sektoru za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama.

Održan “Austrian Business Circle”, 15. oktobra 2013. godine u hotelu “Ramada” – Podgorica

thumb U organizaciji Kancelarije za poslove privrede Austrije i novog ambasadora Austrije u Crnoj Gori, održan je AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE, u utorak 15. oktobra 2013. godine, sa početkom u 19h, u hotelu “Ramada” u Podgorici. U svojstvu počasnog govornika, direktor Uprave za javne nabavke, g-din Mersad Mujević je dao pregled aktuelne pozicije Crne Gore na putu evropskih integracija u sektoru politike javnih nabavki, aktivnostima u vezi sa izradom ...