Obavještenje za naručioce – jednostavne nabavke

Ministarstvo finansija obavještava naručioce o novim procedurama u sprovođenju jednostavnih nabavki u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020). Naime danom početka primjene ovog pravilnika jednostavne nabavke naručioci su dužni realizovati preko portala javnih nabavki, odnosno preko elektronskog sistema javnih nabavki po njegovom uspostavljanju. Navedeno je ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija upozorava obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj: 074/19), kao naručioce u postupcima javnih nabavki, da dosljedno primjenjuju odredbe novog Zakona, posebno one koje se u značajnom razlikuju od prethodnog zakonskog rješenja. Naručioci koji pokreću i sprovode postuke javnih nabavki ne poštujući koncept novog Zakona biće predmet inspekcijskog nadzora koji će biti iniciran od strane Ministarstva finansija kao nadležnog organa za praćenje sistema javnih nabavki. Upućujemo na ...

Javni poziv za Strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18) Ministarstvo finansija, upućuje J A V N I   P O Z I V Zainteresovanoj javnosti da u vezi sa pripremom Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine, inicijative, sugestije i predloge ...

Obavještenje za help desk

Mininistarstvo finansija - Direktorat za politiku javnih uspostavilo je help desk u cilju pružanja informacija i podrške za primjenu novog Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19), na raspolaganju je svakog radnog dana u terminu od 11:30 do 13:30. Za pravna pitanja u vezi sa primjenom Zakona: Farisa Kurpejović, načelnik u Direkciji za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama, Goran Vojinović, samostalni savjetnik, 020/ 245 - 798; Nerma ...

Uputstvo za usklađivanje plana u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019)

Uputstvo za usklađivanje plana u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019)