On line obuka za službenike – kreiranje Plana za javne nabavke na ESJN

Obavještavamo Vas da će se On line obuka za službenike za javne nabavke, a u vezi sa kreiranjem Plana javnih nabavki  korišćenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki, održati 18. januara t.g. (10-12h). Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da je predviđeno vrijeme trajanja obuke 2h. Da biste uzeli učešće na obuci molimo Vas da se prijavite pod imenom i prezimenom ili nazivom institucije na sledeći link: Join Zoom Meeting...

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE – registracija na elektronski sistem javnih nabavki

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja počelo je od 01. januara 2021. godine sa primjenom novog elektronskog sistema javnih nabavki, dok će portal javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp) ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki, koji su na istom objavljeni. Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem novog sistema, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki obavještava sve privredne ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCA – REGISTRACIJA NA ESJN

Od 01.januara 2021. godine počinje sa radom elektronski sistem javnih nabavki – ESJN, dok će dosadašnji portal javnih nabavki ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki koji su na istom objavljeni. Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem ovog sistema, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki obavještava sve naručioce da je neophodno izvršiti registraciju na ESJN. Registracija ...

On line obuka za službenike – kreiranje Plana za javne nabavke na ESJN

Obavještavamo Vas da će se On line obuka za službenike za javne nabavke, a u vezi sa kreiranjem Plana javnih nabavki  korišćenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki, održati 13, 14. i 15. januara t.g. (10-12h). Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da je predviđeno vrijeme trajanja obuke 2h. Da biste uzeli učešće na obuci molimo Vas da se prijavite pod imenom i prezimenom ili nazivom institucije na sledeći link: Topic: Direktorat za ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE O SAČINJAVANJU I DOSTAVLJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju plana javnih nabavki