Podgorica, 23. februar 2015. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke upriličen sastanak predstavnika Uprave za javne nabavke Crne Gore i predstavnika Američke privredne komore u Crnoj Gori

apk-ujn Predstavnici Uprave za javne nabavke direktor doc dr Mersad Mujević i mr Sandra Škatarić rukovodilac odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki ugostili su zvanične predstavnike Američke privredne komore u Crnoj Gori, izvršnu direktoricu g-đicu Ivanu Jovović, MBA i menadžera Milicu Dragojević. G-đica Jovović je izrazila želju da se kao novoimenovana izvršna direktorica Američke privredne komore u Crnoj Gori upozna sa sistemom javnih nabavki u Crnoj ...

Podgorica, 19-20. februar 2015. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 19-20. februar 2015. godine, održan je sastanak predstavnika Uprave za javne nabavke Crne Gore i predstavnika Regulatorne Komisije za javne nabavke Republike Kosova

ujn-rkjnk Tema razgovora i interesovanja bio je hronološki prikaz razvoja dinamike sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, upoznavanje sa funkcionisanjem portala javnih nabavki i informacija koje se svakodnevno ažuriraju na istom. Sastanak je otvorio Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore doc dr Mersad Mujević i Predsjednik Regulatorne Komisije za javne nabavke Republike Kosova g-din Safet Hodža. Pored predstavnika Uprave za javne nabavke, pomoćnice direktora g-đe Mare Bogavac, rukovodioca odjeljenja u ...

Beograd 13-14. novembar 2014. godine – Međunarodna Konferencija „Javne nabavke na lokalnom nivou“ u organizaciji Uprave za javne nabavke Srbije, UNDP i Švedske Ambasade

thumb Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore, doc. dr Mersad Mujević i rukovodilac Odjeljenja za stručno osposobljavanje i usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki, mr Sandra Škatarić na poziv Direktora Uprave za javne nabavke Republike Srbije, dr Predraga Jovanovića učestvovali na Međunarodnoj Konferenciji pod nazivom “Javne nabavke na lokalnom nivou” u organizaciji UNDP-a i Ambasade Švedske u Beogradu i ukazali na značaj koji ova Konferencija donosi u smislu ...

Saopštenje za javnost Uprave za javne nabavke u vezi informacije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, objavljene na portalu Fonda 13.11.2014. godine

ujn Još jedan nevjerovatan pritisak Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na zakonitost sprovođenja postupaka javnih nabavki. Naime, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore svojim saopštenjem još jedanput želi da utiče na izbor ponuđača. Pitanje je što Fond u „minut do dvanest“ raskida Ugovor sa „Vuk Petrolom“ d.o.o Kotor, 10-11 mjeseci im valjaju, a onda zadnji mjesec se nešto desilo, no o tome će neki drugi državni organi. Netačna je informacija Fonda da ...

Pridruženje Crne Gore Sporazumu o Vladinim nabavkama (GPA) pri STO

ujn-sb U impresivnu dinamiku pregovora, pregovarački tim na čelu sa doc dr Mersadom Mujevićem, imenovanovan od strane Vlade Crne Gore u oktobru 2013 godine, uspješno su okončani pregovori za pridruženje Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj Trgovinskoj Organizaciji. Crna Gora i Novi Zeland postale su najnovije članice Sporazuma o Vladinim nabavkama pri STO nakon što su njihove ponude o pristupanju, 29.oktobra 2014.g. dobile zeleno svjetlo. Korak koji će ...