Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore g-din Pavle Radulović sa saradnicima u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke dana 23.06.2017. godine

Podgorica 23.06.2017. godine; Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sa generalnim direktorom Direktorata za razvoj stanovanja Markom Čanovićem posjetio Upravu za javne nabavke u sklopu svog redovnog plana aktivnosti. Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to: - realizacija kapitalnog Budžeta i investicija iz tog portfelja; -iniciranje i promovisanje značaja upotrebe zelene, socijalne i inovativne javne nabavke i - proces ispunjenja obaveza iz EU Agende. Ministar Radulović je istakao potrebu snažne saradnje ...

Održana radionica „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, koju su organizovali Uprava za javne nabavke i Svjetska banka 22.06.2017. godine

Podgorica  22.06.2017. godine, U cilju unaprjeđenja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori Uprava za javne nabavke uz podršku Svjetske banke realizovala je projekat koji sadrži komunikacione smjernice za privredne subjekte sa fokusom na mala i srednja preduzeća i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki, kao i  smjernice za aktivnost monitoringa javnih nabavki u Crnoj Gori, poboljšanje administrativnih i profesionalnih kapaciteta u institucijama Crne Gore sa fokusom na ...

U Podgorici 8 juna 2017 godine, Održan je Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske Unije i Crne Gore

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju predstavlja važan susret dvije delegacije -  crnogorske i EU po pitanjima ispunjenja političkih i ekonomskih kriterijuma, kao i ostalih ključnih aspekata sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju institucija koje se bave politikom javnih nabavki u CG. Cilj ovog sastanka je bio da pruži pregled aktivnosti u dinamičnom procesu koji se odvijao u zahtijevanom vremenu, da izdvoji najvažnije elemente vezane za pravnu tekovinu i njenu implementaciju. Takođe, ...

Podgorica 15.05.2017. godine – Predstavnici Savjeta Evrope, u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku u sklopu Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE) boravili su u ekspertskoj posjeti Upravi za javne nabavke

Na sastanku su prisustvovali  predstavnici Savjeta Evrope, g-din Jean Pierre Guine, forenzički računođa Francuska, Miiroslava Milenovic forenzički računovođa, Srbija, Ana Selić službenik za projekte prestavnici i Uprave za javne nabavke direktor doc dr Mersad Mujević i Nerma Kalač, viši savjetnik. Cilj sastanka je prikupljanje informacija za sprovođenje finansijske istrage na bazi izvještaja Državne revizorske institucije, međuinstitucionalna saradnja i tehnike istrage. Prikupljeni podaci i  procjena će biti upotrijebljena kako bi se razvio ...

Predstavnici Sekreterijata STO u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, 27.04.2017. godine – Sekreterijat Svjestke Trgovinske Organizacije i Vlada Crne Gore otpočeli su sa prvim pregledom trgovinskih politika Crne Gore. Tim povodom predstavnici STO - Sekretarijata borave u trodnevnoj misiji  Crnoj Gori, a plenarni sastanak održan je danas u Upravi za javne nabavke. Cilj posjete  predstavnika Sekreterijata STO je  dostavljanje dokumenata i propisa Sekreterijatu STO, koji se odnose na trgovinske, ekonomske i monetarne politike Crne Gore preuzete članstvom. Sastanku su prisustvovali ...